Thứ tư, 28/07/2021 - 00:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Kim Đồng

" Hoàng sa, trường sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"

🌺Sáng ngày 27/10/2020 Trường tiểu học Kim Đồng tổ chức cho học sinh trải nghiệm, tham quan trưng bày tư liệu với Chủ đề: " Hoàng sa, trường sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" để mỗi học sinh có cơ hội học tập, cập nhật và trang bị kiến thức về lịch sử và giáo dục cho các em lòng yêu nước, tự hào và bảo vệ thiên nhiên di sản của đất nước.


Nguồn: TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG