Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phục vụ cho công tác giảng dạy, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 15/8/2019 trường TH Kim Đồng đã tổ chức tập ...